Clarity trong tiêu chuẩn 4Cs của kim cương

Clarity trong tiêu chuẩn 4Cs của kim cương

Clarity trong tiêu chuẩn 4Cs của kim cương là tiêu chuẩn đánh giá độ trong suốt của kim cương.

Để hiểu về độ trong của kim cương, trước tiên chúng ta phải hiểu kim cương được tạo ra như thế nào. Kim cương tự nhiên là kết quả của quá trình carbon tiếp xúc với nhiệt độ và áp suất cực lớn sâu trong lòng đất. 

Quá trình này có thể tạo ra các đặc điểm (tạp chất, bọt khí, vỡ, nứt,…) bên trong và bên ngoài của kim cương.

Đánh giá độ trong của kim cương bao gồm việc xác định số lượng, kích thước, độ nổi, tính chất và vị trí của những đặc điểm này, cũng như cách nó này ảnh hưởng đến tổng thể của viên kim cương. 

Nếu bạn đang cố gắng xác định đâu là độ trong tốt nhất cho một viên kim cương, hãy nhớ rằng không có viên kim cương nào là hoàn toàn tinh khiết. Nhưng càng gần với độ tinh khiết thì độ trong của nó càng rõ.

 

Thang đo độ trong suốt của kim cương GIA có 6 hạng mục, một số hạng mục lại tiếp tục được chia ra, với tổng số 11 hạng cụ thể.

  • Hoàn mỹ (FL) Không có tạp chất và không có tì vết có thể nhìn thấy dưới độ phóng đại 10x
  • Bên trong hoàn mỹ (IF) Không có tạp chất nào có thể nhìn thấy dưới độ phóng đại 10x
  • Có rất, Rất ít Bao gồm (VVS1 và VVS2) Các phần bao gồm rất nhỏ, chúng rất khó để một nghiên cứu viên có tay nghề cao có thể nhìn thấy dưới độ phóng đại 10x
  • Có rất ít bao gồm (VS1 và VS2) Các tạp chất có thể quan sát được với nỗ lực dưới độ phóng đại 10x, nhưng có thể được mô tả là nhỏ
  • Có ít bao gồm (SI1 và SI2) Các phần bao gồm đáng chú ý dưới độ phóng đại 10x
  • Có bao gồm (I1, I2 và I3) Các tạp chất rõ ràng dưới độ phóng đại 10x có thể ảnh hưởng đến độ trong suốt và độ sáng

 

Nhiều tạp chất và tì vết quá nhỏ để không ai khác ngoài một chuyên viên phân loại kim cương được đào tạo mới có thể nhìn thấy. 

Bằng mắt thường, một viên kim cương VS1 và một viên kim cương SI2 có thể trông giống hệt nhau, nhưng những viên kim cương này hoàn toàn khác nhau về chất lượng tổng thể. 

Đây là lý do tại sao đánh giá chính xác và chính xác của chuyên gia về độ trong của kim cương là vô cùng quan trọng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *